Ile kosztuje restrukturyzacja?

Przedsiębiorcy dotknięci problemami finansowymi bardzo często stają przed koniecznością wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Tym samym jednym z pierwszych pytań pojawiających się w związku z tym jest te o koszty takiego postępowania. Na jaki dodatkowy wydatek musi więc przygotować się firma, która zamierza skorzystać z tej formy poprawienia swojej kondycji finansowej?

Koszty restrukturyzacji dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to koszty i opłaty sądowe związane z wszczęciem i prowadzeniem samego postępowania restrukturyzacyjnego. Drugim rodzajem są koszty ewentualnej, profesjonalnej pomocy, z której przedsiębiorca zamierza skorzystać w związku z prowadzonym postępowaniem.

W obydwu przypadkach kosztów będą one uzależnione przede wszystkim od wyboru właściwego trybu postępowania restrukturyzacyjnego, a także od poziomu skomplikowania sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa. Niemniej jednak można wyróżnić przynajmniej podstawowe koszty co powinno być pomocne w określeniu zasobów firmy, które należy przygotować w związku chęcią rozpoczęcia restrukturyzacji.

Do pierwszej grupy kosztów należy opłata od wniosku o wszczęcie postępowania, która wynosi 1000 zł. Jest to koszt konieczny do tego by sąd w ogóle zajął się rozpatrzeniem sprawy. Dodatkowymi kosztami będą natomiast wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (np. zaliczki na biegłych, koszty związane z funkcjonowaniem rady wierzycieli itp.) oraz koszty wynagrodzenia nadzorcy układu lub zarządcy ustanowionych przez sąd. Koszty więc mogą być bardzo różne, jednak w przypadku wynagrodzenia nadzorcy wyraźny sposób ustalania wartości takiego wynagrodzenia, wypłacanego co do zasady po zakończeniu postępowania określają przepisy ustawy prawo restrukturyzacyjne. Wynagrodzenie takie uzależnione jest od ilości wierzycieli oraz czasu trwania postępowania i może wahać się od ok. 10 000 zł w sprawach nieskomplikowanych gdzie liczba wierzycieli nie przekracza 10, a suma wierzytelności 100 tys. zł, aż do kosztu przekraczającego 200 000 zł w bardzo skomplikowanych przypadkach gdzie ilość wierzycieli przekracza 1000, wartość wierzytelności przekracza 500 mln zł, a samo postępowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Dodatkowo przedsiębiorcę mogą także obciążać koszty związane ze świadczeniem na jego rzecz usług przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, radcę prawnego lub adwokata. Koszty takiej pomocy mogą polegać np. na przygotowaniu wniosku o wszczęcie postępowania, reprezentowaniem przedsiębiorcy w trakcie postępowania itp. i mogą zazwyczaj wahać się od kwoty 3600 zł, nawet do jej sześciokrotności w przypadku spraw skomplikowanych. Będzie to ostatecznie zależało od indywidualnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a profesjonalnym doradcą.

Dogodnym rozwiązaniem w kwestii ograniczenia kosztów może być skorzystanie przez przedsiębiorcę z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego ostatnio ustawą potocznie zwaną tarczą antykryzysową 4.0. W przypadku tego postępowania przedsiębiorca ma obowiązek zawarcia umowy o przeprowadzenie postępowania przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, ale koszty wynagrodzenia takiego doradcy zostały znacznie ograniczone w porównaniu do tradycyjnych trybów restrukturyzacji. Wynagrodzenie te uzależnione będzie od tego czy postępowanie zakończy się zawarciem układu i kwotą przeznaczoną na spłatę wierzycieli. Takie wynagrodzenie będzie się więc wahało od kwoty kilkunastu tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku gdy układ nie zostanie ostatecznie zawarty to wtedy wynagrodzenie doradcy wyniesie nie więcej niż kwotę ok. 10 tys. zł.

Powyższe pokazuje więc, że restrukturyzacja to nie tylko szansa dla firmy, ale także koszty, które będzie należało w związku z tym postępowaniem ponieść. Niemniej jednak koszty zaniechania i ewentualnej upadłości mogą być dla przedsiębiorstwa znacznie większe, a konsekwencje nieporównywalnie bardziej dotkliwe.

Jakub Wasilewski


    Zostaw numer, oddzwonimy!