Restrukturyzacja firmy Poznań

Utrata płynności finansowej zmusza wielu przedsiębiorców do likwidacji firmy bądź ogłoszenia jej upadłości. W obydwu przypadkach dochodzi najczęściej do zakończenia działalności, co z perspektywy dłużnika i jego wierzycieli nie zawsze jest rozwiązaniem pożądanym czy optymalnym. Z uwagi na niewystarczalność wskazanych rozwiązań ustawodawca przewidział jeszcze trzecią możliwość: przedsiębiorca ma szansę porozumieć się z wierzycielami i doprowadzić do restrukturyzacji firmy, korzystając z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. W naszej kancelarii zapewniamy wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych obudową pozycji przedsiębiorstwa, które znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Pomożemy Ci przejść proces restrukturyzacji w taki sposób, by zabezpieczyć Cię przed koniecznością zakończenia działalności.

Restrukturyzacja firmy Poznań

Restrukturyzacja działalności – Poznań. Dla nowoczesnego przedsiębiorcy

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesny przedsiębiorca oczekuje nie tylko efektu w postaci pomyślnie zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego, ale również wysokiego standardu w zakresie komunikacji z prawnikiem. Mając to na uwadze, oferujemy Ci przejrzyste zasady współpracy, prostą umowę i możliwość kontroli postępowania na każdym jego etapie. Jeśli Twoja firma jest niewypłacalna bądź istnieje duże ryzyko, że stanie się niewypłacalna w niedługim czasie, a ponadto oczekujesz partnerskiej relacji z pomagającym Ci prawnikiem, skontaktuj się z nami.

Restrukturyzacja firmy Poznań – cel wspólnych działań

Restrukturyzacja jest typem postępowania sądowego, w trakcie którego dłużnik wraz z wierzycielami ustalają nowy plan spłaty zobowiązań, czyli tzw. plan układowy. Pomożemy Ci osiągnąć wszystkie główne cele tego postępowania, takie jak:

 • redukcja zadłużenia,
 • ochrona przeciwegzekucyjna,
 • wstrzymanie procesu wypowiadania umów przez Twoich partnerów,
 • rozłożenie spłat zobowiązań na raty.

Restrukturyzacja spółki Poznań – modele działania

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług zajmiemy się dopasowaniem odpowiedniego modelu działania do Twoich interesów. Przepis art. 2. ustawy Prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że restrukturyzacja może być prowadzona w oparciu o cztery takie modele:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Poszczególne typy postępowań restrukturyzacyjnych różni m.in. stopień formalizacji, intensywność działań naprawczych czy zakres wpływu dłużnika na postępowanie. Dzięki doświadczeniu w zakresie restrukturyzacji potrafimy w pełni skorzystać z elastyczności, jaką zapewnił dłużnikowi ustawodawca, ustalając różne modele działania.

Uproszczona restrukturyzacja Poznań – stan z sierpnia 2022

Uwaga! Przypominamy, że wraz z końcem listopada 2021 r. przedsiębiorców pozbawiono uprawnienia do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Cieszącego się dużą popularnością wśród przedsiębiorców rozwiązania nie przywróciły przepisy nowelizujące ustawę Prawo restrukturyzacyjne, które weszły w życie 17 lipca 2022 r. Elementy tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zostały zaimplementowane do postępowania o zatwierdzenie układu.

Wniosek o restrukturyzację firmy – Poznań. Pierwszy krok na drodze do restrukturyzacji

W trakcie restrukturyzacji zmierzającej do uniknięcia likwidacji przedsiębiorstwa bądź ogłoszenia jego upadłości dążymy m.in. do znalezienia i wyeliminowania przyczyn kryzysu ekonomicznego w firmie, pozyskania nowych źródeł finansowania, a także poprawy relacji łączących przedsiębiorcę z wierzycielami. Oferujemy szeroką gamę usług, dzięki którym postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. W naszej kancelarii możesz liczyć na:

 • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • przygotowanie propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych,
 • sporządzanie pism potrzebnych do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

W naszej kancelarii ustalamy zakres potrzebnych w danej sprawie usług, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację klienta i jego możliwości finansowe. Zapewniamy, że wszystkie działania, które będziemy zamierzali podjąć, będą z Tobą konsultowane.

Restrukturyzacja spółki w Poznaniu – korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Podstawową korzyścią, jaką osiągniesz dzięki współpracy z naszą kancelarią, jest możliwe utrzymanie bytu należącego do Ciebie przedsiębiorstwa – będziesz mógł nadal prowadzić swoją działalność, a Twoja firma stanie się lepiej przystosowana do wyzwań czekających ją na rynku. Ponadto, dzięki odpowiednio przygotowanemu planowi restrukturyzacji możliwe będzie częściowe umorzenie spoczywających na Tobie zobowiązań lub odroczenie płatności. Warto również podkreślić, że odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja może uchronić Cię przed wypowiadaniem ważnych dla Twojej firmy umów, a także zabezpieczyć Cię przed postępowaniami egzekucyjnymi.

  Zostaw numer, oddzwonimy!