Nasz zespół

Tomasz Rabczyński

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych, reprezentuje klientów w sporach sądowych. Specjalizuje się również w prawie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustalania opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Od 2010 roku orzeka w tym zakresie w zespole gospodarki nieruchomościami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu.
Od 2014 roku pełni funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz kuratora w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Tomasz Rabczyński zajmuje się przede wszystkim:

 • sprawami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi,
 • bieżącym doradztwem dla przedsiębiorców, w tym sporządzaniem umów postępowaniami sądowymi (w zakresie sporów gospodarczych, zniesienia współwłasności, regulowania stanów prawnych nieruchomości, spraw pracowniczych),
 • postępowaniami administracyjnymi (w zakresie opłat związanych z nieruchomościami oraz warunków zabudowy).

W dotychczasowej praktyce Tomasz Rabczyński:

 • występował w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • orzekał w kilku tysiącach spraw administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • występował w charakterze pełnomocnika w wielu sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, w sprawach prawa pracy oraz dotyczących nieruchomości.

Jakub Wasilewski

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie, wszechstronne doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno dużych podmiotów z branży ubezpieczeniowej i finansowej jak też małych i średnich przedsiębiorstw między innymi z branży technologicznej i handlu międzynarodowego. W dotychczasowej działalności prowadził także liczne postępowania sądowe przed sądami wszystkich instancji, w tym także przed Sądem Najwyższym. Gutentor Advanced Text

Do jego podstawowych specjalizacji należą:

 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • prawo spółek,
 • prawo ubezpieczeniowe,
 • prawo nowoczesnych technologii i własności intelektualnej,
 • prawo procesowe.

Jakub Wasilewski może pochwalić się doświadczeniem w następujących obszarach:

 • tworzenie, likwidacja oraz przekształcenia właścicielskie spółek kapitałowych,
 • doradztwo w sprawach restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie compliance,
 • kompleksowa obsługa umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • prawny nadzór nad dużymi projektami z zakresu nowoczesnych technologii
  (w szczególności cloud computing),
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych w tym
  przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP,
  prowadzenie negocjacji oraz występowanie w postępowaniach mediacyjnych
  i arbitrażowych,
 • zastępstwo procesowe, w szczególności w sprawach gospodarczych i pracowniczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

  Zostaw numer, oddzwonimy!