Nasz zespół

Tomasz Rabczyński

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych, reprezentuje klientów w sporach sądowych. Specjalizuje się również w prawie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustalania opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Od 2010 roku orzeka w tym zakresie w zespole gospodarki nieruchomościami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu.
Od 2014 roku pełni funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz kuratora w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Tomasz Rabczyński zajmuje się przede wszystkim:

  • sprawami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi,
  • bieżącym doradztwem dla przedsiębiorców, w tym sporządzaniem umów postępowaniami sądowymi (w zakresie sporów gospodarczych, zniesienia współwłasności, regulowania stanów prawnych nieruchomości, spraw pracowniczych),
  • postępowaniami administracyjnymi (w zakresie opłat związanych z nieruchomościami oraz warunków zabudowy).

W dotychczasowej praktyce Tomasz Rabczyński:

  • występował w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • orzekał w kilku tysiącach spraw administracyjnych dotyczących nieruchomości,
  • występował w charakterze pełnomocnika w wielu sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, w sprawach prawa pracy oraz dotyczących nieruchomości.

    Zostaw numer, oddzwonimy!