Restrukturyzacja firmy Warszawa

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zmuszone są do stawiania czoła wielu wyzwaniom. Niektóre z nich związane są ze szybko zmieniającym się rynkiem i potrzebami klientów czy ulegającym modyfikacjom przepisami prawa, inne – z kwestiami ekonomicznymi. W sytuacjach trudnych, kiedy przedsiębiorca traci płynność finansową, konieczne jest podjęcie działań, w których realizacji pomóc mogą specjaliści. Jednym z rozwiązań w przypadku pogłębiających się trudności finansowych jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Krok ten jednak nie zawsze jest decyzją optymalną zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i jego wierzycieli. Przedsiębiorcy często stawiają więc na rozwiązanie, jakim jest restrukturyzacja firmy. Warszawa to miasto, którego mieszkańcom swoje usługi świadczy RW LAW – Kancelaria Radców Prawnych Rabczyński & Wasilewski. Jeśli prowadzisz firmę, która ma niestabilną sytuację finansową i zagraża jej upadłość, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Czym jest restrukturyzacja spółki? Warszawa

Jak definiowana jest restrukturyzacja firmy? Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne (art. 3 ust. 1) restrukturyzacja jest postępowaniem, służącym uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, dzięki zawarciu układu z wierzycielami. W kontekście restrukturyzacji na dłużniku spoczywa obowiązek zabezpieczenia praw podmiotów, względem których ma on nieuregulowane zaległości finansowe.

Restrukturyzacja działalności przeprowadzana jest w stosunku do przedsiębiorstw, które są niewypłacalne lub istnieje zagrożenie, że w niedalekiej przyszłości wypłacalność utracą. Proces restrukturyzacji wdrażany jest w sytuacjach, w których firma ma realną szansę na uniknięcie upadłości oraz wykazuje potencjał na dalsze stabilne funkcjonowanie. Do warunków niewypłacalności zalicza się:

  • sytuację, w której przedsiębiorca nie ma zdolności do uregulowania swoich zobowiązań;
  • istnienie zaległości finansowej jest dłuższe niż trzy miesiące;
  • w okresie dłuższym niż dwa lata suma długów przekroczyła wysokość majątku spółki.

Proces restrukturyzacji działalności trwać może od kilku miesięcy do kilku lat. Prowadzony może być wobec przedsiębiorcy (osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej), spółki kapitałowej (spółki akcyjnej lub spółki z o.o.) lub wspólników spółek handlowych.

Restrukturyzacja działalności – Warszawa. Rodzaje restrukturyzacji

Istnieje kilka typów procesu restrukturyzacji firmy, których można podjąć się w przypadku utraty płynności finansowej lub jej realnego zagrożenia. Poniżej przedstawiamy pięć rodzajów restrukturyzacji.

  • Restrukturyzacja antycypacyjna – na podstawie analizy rynku i aktualnie panujących trendów wprowadza się określone zmiany w przedsiębiorstwie. Proces pozwala na wizualizację zmian i przygotowanie się na nie, a także – ich potencjalne skutki.
  • Restrukturyzacja własnościowa – dotyczy przede wszystkim prywatyzacji spółek; restrukturyzacja w tym kontekście polega na przekształceniu kapitałów własnych firmy oraz zmian w obrębie władzy na określonych stanowiskach.
  • Restrukturyzacja naprawcza – jej celem jest załagodzenie skutków trwającego kryzysu w firmie zagrożonej likwidacją i uratowanie jej przed bankructwem, poprzez poprawę wyników finansowych i przywrócenie wypłacalności. Ten typ procesu nazywany bywa także restrukturyzacją antykryzysową; zasadza się na działaniach krótkotrwałych, mających charakter ochronny.
  • Restrukturyzacja dostosowawcza – przy tym typie procesu kładzie się nacisk na rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego pozycji; cel osiąga się poprzez analizę sytuacji gospodarczej oraz reagowanie na dostrzeżone zmiany.
  • Restrukturyzacja rozwojowa – nierzadko następuje po realizacji restrukturyzacji naprawczej, ma ona jednak wymiar długoterminowy. W wyniku innowacyjnych działań dąży się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i wzmocnienia jego wartości na rynku. Ten typ restrukturyzacji nazywany jest także restrukturyzacją kreatywną.

Dopasowaniem określonego typu działania do sytuacji danej firmy zajmuje się nasza kancelaria, realizując zadania, których przedmiotem jest restrukturyzacja działalności. Warszawa jest miastem, w którym oferujemy nasze usługi.

Restrukturyzacja firmy – Warszawa. Nasza oferta

Zdajemy sobie sprawę, że obowiązki związane z prowadzeniem firmy, zwłaszcza w kontekście utraty płynności finansowej, są wyzwaniami trudnymi i wymagającymi. Dlatego też w Kancelarii Radców Prawnych Rabczyński & Wasilewski oferujemy wsparcie w kontekście wszelkich przedsięwzięć podejmowanych w celu stabilizacji sytuacji firmy. Jeśli zmagasz się z niewypłacalnością i chcesz podjąć starania o wzmocnienie firmy, nie ogłaszając jej upadłości, możesz złożyć wniosek o restrukturyzację firmy. Warszawa to jedno z miast, w którym prowadzimy swoją działalność, przykładając wagę zarówno do warstwy merytorycznej naszych porad i usług, jak i dopełnienia obowiązków związanych z dokumentacją i kwestiami administracyjnymi.

Przypominamy także, że w grudniu 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa uproszczona restrukturyzacja. Elementy dotychczasowego tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zostały zaimplementowane do postępowania o zatwierdzenie układu. Warszawa jest miastem, w którym udzielamy porad i konsultacji także w kontekście

zmian prawnych w obrębie procesu restrukturyzacji.

Jeśli prowadzisz firmę borykającą się z problemami finansowymi i rozważasz przeprowadzenie restrukturyzacji, możesz skontaktować się z nami telefonicznie bądź wypełniając formularz na stronie.

    Zostaw numer, oddzwonimy!