Upadłość konsumencka – kancelaria Poznań

Nawet drobne problemy finansowe przysparzają stresu, a spiętrzone w wielu przypadkach mogą wydawać się sytuacją bez wyjścia. Jednak – zgodnie z polskim prawem – istnieje konkretne rozwiązanie problemu niezawinionej niewypłacalności – ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Proces upadłościowy cieszy się w naszym kraju popularnością, a na jego temat można znaleźć wiele różnych informacji. Ale na czym w rzeczywistości polega upadłość konsumencka i kto może z takiego wyjścia skorzystać?

Upadłość konsumencka – na czym właściwie polega i kto może skorzystać?

Upadłość konsumencka w Poznaniu to zmniejszenie lub całkowite usunięcie zobowiązań finansowych powstałych na skutek niezawinionej niewypłacalności dłużnika. W rzeczywistości to możliwość uzyskania ratalnego planu spłat lub umorzenia długów w postępowaniu sądowym. O upadłość mogą wnioskować konsumenci, czyli osoby fizyczne, oraz byli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy stali się niewypłacalni – a więc stracili możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań finansowych.

Niemniej jednak, aby zaistniała szansa na korzystne rozpatrzenie wniosku przez sąd, należy spełnić szereg warunków – a przede wszystkim udowodnić, że stan niewypłacalności nie jest wynikiem umyślnych zaniedbań oraz że wskutek okoliczności niezależnych od dłużnika utracona została możliwość uzyskiwania zarobku.

Upadłość konsumencka – Poznań

Na podstawie prawidłowo złożonej dokumentacji sąd dokładnie analizuje sytuację finansową osoby wnioskującej. Jeśli istnieje taka możliwość, rozpisany zostaje plan ratalnej spłaty wierzycieli. Ustalane jest, jaka część długu może zostać umorzona oraz po jakim czasie. W toku postępowania, procesy egzekucyjne przeciw dłużnikowi są zawieszane, a po ukończeniu procesu upadłościowego zakończone zostają również pozostałe postępowania sądowe.

Proces upadłościowy bywa długotrwałą i skomplikowaną procedurą sądową, ale może być jedynym rozwiązaniem na oddłużenie i nowy start w społeczeństwie. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma także na celu zaspokojenie wierzycieli. Dlatego, pomimo pomyślnego scenariusza w postaci uwolnienia się od długów, proces najczęściej wiąże się również z likwidacją większości majątku dłużnika. Wsparcie specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa upadłościowego może być w takim przypadku nieocenione.

Fachowa pomoc to szansa na nowy start

Będąc pod ostrzałem wezwań do zapłaty trudno samemu opracować dobry plan uporania się z problemem niewypłacalności. Nasza kancelaria zapewnia odpowiednie wsparcie. Zajmujemy się przeprowadzaniem przez proces upadłości konsumenckiej i dbamy o należyte przygotowanie do poszczególnych etapów. Przeprowadzamy dogłębną analizę sytuacji dłużnika, tak aby określić szanse przeprowadzenia skutecznego postępowania upadłościowego, a następnie przygotowujemy niezbędną dokumentację do rozpoczęcia postępowania o upadłość konsumencką. Poznań to jedno z miast, w których mamy swoją siedzibę. Radcy naszej kancelarii pomagają przejść przez skomplikowany proces upadłościowy, zapewniając specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.

    Zostaw numer, oddzwonimy!