Blog kancelarii prawnej

Ogłoszenie upadłości obojga małżonków

W myśl zasady wyrażonej przez przepisy Prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kto może liczyć na oddłużenie?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej…

CZYTAJ WIĘCEJ

Koszty upadłości konsumenckiej

Pierwszą kwotą, którą dłużnik musi zapłacić, jest opłata sądowa wnoszona wraz z wnioskiem o ogłoszenie…

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie niewypłacalnej w wyjściu z zadłużenia…

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Po pierwsze instytucja upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób fizycznych…

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie niewypłacalnej w wyjściu z zadłużenia…

CZYTAJ WIĘCEJ

Etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe daje dłużnikowi nadzieję na oddłużenie go z ciążących na nim zobowiązań…

CZYTAJ WIĘCEJ

Darowizna nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy Prawo upadłościowe, czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku…

CZYTAJ WIĘCEJ

Co sprawdza sąd podczas postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pierwszym krokiem do uzyskania statusu upadłego konsumenta jest wypełnienie i złożenie wniosku…

CZYTAJ WIĘCEJ

    Zostaw numer, oddzwonimy!