Upadłość konsumencka a egzekucje komornicze

Wierzyciele starają się odzyskać swoje pieniądze, dlatego też zaczynają od współpracy z firmą windykacyjną, dążąc do ugody z dłużnikiem. Jeśli ten sposób zawiedzie, wstępują na drogę sądową. Kolejno wobec dłużnika zaczyna toczyć się postępowanie egzekucyjne, pojawia się komornik i często dochodzi do zajęć komorniczych. Czy w takiej sytuacji dłużnik może myśleć o ogłoszeniu upadłości? Co stanie się z egzekucją komorniczą i zajęciami?

 

Postępowanie egzekucyjne nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeśli dłużnik spełnia warunki przewidziane w Prawie upadłościowym, może składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Musi więc być osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, niewypłacalną od co najmniej trzech miesięcy. Powinien również opisać swoją trudną sytuację finansową. Dobrze, jeśli przedstawi też odpowiednie dokumenty, aby potwierdzić np. zaistniałe nieprzewidywalne zbiegi okoliczności, zdarzenia losowe (chorobę, utratę pracy, trwałą niezdolność do pracy). W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, zaś w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszenie upadłości, zostają umorzone. Co istotne, dochodzi do tego z mocy prawa, co oznacza, że upadły nie musi składać żadnych wniosków w tej sprawie (art. 146 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe).

 

Zawieszenie i umorzenie egzekucji w postępowaniu upadłościowym

Ważną informacją dla każdej osoby starającej się o ogłoszenie upadłości jest fakt, że zawieszeniu, a następnie umorzeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności zarówno osobistych, jak i zabezpieczonych rzeczowo (np. hipoteką). Dodatkowo upadły jest zabezpieczony przed wszczęciem kolejnych, nowych egzekucji. Dłużnik może złożyć wniosek o upadłość konsumencką na każdym etapie prowadzonej egzekucji. Należy jednak zwrócić uwagę, że egzekucji nie wstrzyma złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a dopiero jego pozytywne rozpatrzenie przez sąd. Z dniem ogłoszenia upadłości przestają być naliczane także odsetki kapitałowe i za opóźnienie. Można więc mówić o ważnych dla dłużnika skutkach upadłości w stosunku do egzekucji:

  • zawieszeniu z mocy prawa postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem ogłoszenia upadłości (w momencie ogłoszenia upadłości) i umorzeniu postępowań w momencie uprawomocnienia się postanowienia (art. 146 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). Jednakże zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości (zob. art. 998 i n. Kodeksu postępowania cywilnego), jeżeli przybicia (zob. art. 987 i n. Kodeksu postępowania cywilnego) prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia,
  • zakazie wszczynania postępowań egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości dotyczących wierzytelności powstałych przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Uwaga! Nie podlegają umorzeniu m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci (art. 49121 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomaga dłużnikowi wyjść z zadłużenia. Trzeba jednak pamiętać, że zanim to nastąpi, upadły musi spełnić szereg warunków: wypełnić prawidłowo wniosek, zrealizować ustalony plan spłaty. Upadły musi się także liczyć z koniecznością likwidacji majątku, który staje się masą upadłościową służącą spłacie wierzycieli. Jednak w ostatecznym rozrachunku dłużnik zyskuje spokój i szansę na lepsze życie bez długów i ewentualnych działań komornika.


    Zostaw numer, oddzwonimy!